Kabar Muslimah Dan Info Islami

Senin, 06 Februari 2017

[ Wajib Diamalkan ] Ini Dia Doa Singkat dan Ampuh dari Rasulullah yang Paling Sempurna

Kabarmuslimah - Di dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada A’isyah RA, ‘’Hendaklah engkau selalu berdoa dengan doa yang dapat mencakup dan yang sempurna, yaitu bacalah;

Allaahumma innii as-aluka minal khoiri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam wa a’uudzubika minasy-syarri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam wa as alukal jannata wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa a’uudzubika minannaari wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa as aluka minal khoiri maa sa-a-laka ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama wa asta’iidzuka mimmas-ta-‘aadzaka minhu ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama wa as-a-luka maa qadayta lii min amrin an taj’ala ‘aaqibatahu rusydam birohmatika yaa arkhamar rookhimiin.’’

Artinya;
‘’Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan seluruhnya untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon perlindungan kepadaMu dari semua keburukan untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon kepadaMu surga dan [semua hal] yang mendekatkanku kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon perlindungan kepadaMu dari api neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon kepadaMu kebaikan, sebagaimana hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon perlindunganMu seperti hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon kepadaMu agar apa yang Engkau putuskan kepadaku akhirnya menjadi terang berkat rahmatMu wahai Zat yang lebih belas kasihan daripada orang-orang yang belas kasihan.’’
Doa ini merupakan doa yang mencakup semua hal serta yang paling paripurna, lengkap, dan sempurna karena di dalam doa ini berisi permohonan tentang;
1.kebaikan untuk hari ini dan besok, baik di dunia maupun di akhirat,
2.perlindungan dari semua keburukan yang terjadi sekarang dan besok, baik di dunia maupun di akhirat,
3.surga serta semua hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga,
4.perlindungan dari api neraka dan semua hal yang dapat mendekatkan kita kepada neraka,
5. kebaikan seperti yang pernah dimohonkan oleh semua makhluk ciptaan Allah dan Rasulullah SAW,
6. perlindungan dari keburukan atau kejahatan, seperti yang pernah dimohonkan oleh semua makhluk ciptaan Allah dan Rasulullah SAW,
7. rida, rahmat, karunia, dan belas kasihan Allah SWT.

Doa ini hendaklah senantiasa dibaca minimal tiga kali seusai salat fardu, dan dibiasakan untuk dibaca dimanapun dan kapanpun saat luang. Tentunya, lebih baik jika dibaca dalam kondisi berwudu, diawali dengan bacaan ta’awudz, basmalah, Alfatihah, salawat nabi, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, dan istighfar. [dr Dito Anurogo]

Profil Penulis
Dito Anurogo, alumnus terbaik Madrasah Takhashushiyah Pondok Pesantren Modern Islam As-Salaam [PPMIA] Sukoharjo tahun 1999, pembelajar tasawuf dan pemerhati kehidupan-dunia spiritual, dokter digital/online di detik.com, peraih ‘’Gadjah Mada Awards’’ 2015 kategori mahasiswa terinspiratif dan penulis terbaik, sertifikasi CME dari Harvard dan Oxford University, penulis lebih dari 333 artikel dan 18 buku [salah satunya The Art of Medicine, Gramedia, 2016, dipromosikan di Amazon.com], pembina Network–Preneur  Initiative Center [NPIC], CEO/Founder Sahabat Literasi Indonesia [Indonesia Literacy Fellowship], studi S-2 Ilmu Kedokteran Dasar [IKD] Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada [FK UGM] Yogyakarta, email ditoanurogo[at]gmail[dot]com.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : [ Wajib Diamalkan ] Ini Dia Doa Singkat dan Ampuh dari Rasulullah yang Paling Sempurna

0 komentar:

Posting Komentar